مهرانگیز دشتستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرانگیز دشتستانی

محل سکونت: اصفهان - درچه

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معلم مدرسه غیرانتفاعی 1393/6 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد خوردگی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.99
صنعتی شیراز 1390 - 1392
مهندسی مواد سرامیک
– کارشناسی – معدل: 16.60
شهرکرد 1386 - 1390