حمید احمدی مالواجردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید احمدی مالواجردی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس HSE قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، گروه تخصصی شهید رجایی، پروژه بزرگراه یا 1392/11 - 1393/5
مدیر هنری واحد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1390/10 - 1392/9
کارآموز واحد محیط زیست شهرداری منطقه 15 تهران 1391/9 - 1391/10
مدیر هنری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389/10 - 1390/10
کارآموز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1388/6 - 1388/11
کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،مرکز بهداشت و درمان پیشوا 1394/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت محیط
– کاردانی – معدل: 14.03
علوم پزشکی شهید بهشتی 1386 - 1389
مهندسی بهداشت محیط
– کارشناسی – معدل: 14.87
علوم پزشکی 1389 - 1392