مهدیه علی بیگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه علی بیگی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر و کارمند اداری شرکت دایاطب 1394/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
میکروبیولوژی عمومی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.67
علوم دارویی 1389 - 1392