جهانگیر نجابتیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جهانگیر نجابتیان

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
متخصص امور کامپیوتر گسترش صنعت نوآوران 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی گاز
– کارشناسی – معدل: 15.85
خلیج فارس بوشهر 1388 - 1392