محمد سعید طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد سعید طاهری

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ICT ICT
– کاردانی – معدل: 16.00
جهاد دانشگاهی 1386 - 1388
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.02
علم و فرهنگ 1388 - 1391