صمد اعتمادی

– مهندس عمران


مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صمد اعتمادی

تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۰۱/۰۱

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: معافیت دائمسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر فنی گرانسا پارس 1396/02 - 1396/06
سرپرست کارگاه برج فاخر دربند 1395/02 - 1395/12
سرپرست کارگاه پتروگام 1394/01 - 1394/12
سرپرست کارگاه دیوارکاران طوس 1391/06 - 1393/06
سرپرست کارگاه و مدیر پروژه عمران و تولیدی نیرو 1390/03 - 1391/05
سرپرست کارگاه عمران و تولیدی نیرو 1389/03 - 1390/03
سرپرست دفتر فنی آهن و فولاد لوشان 1388/06 - 1389/02
سرپرست نظارت ناجی امین 1386/01 - 1387/03
سرپرست کارگاه عمران و تولیدی نیرو 1385/01 - 1395/12
سرپرست کارگاه عمران و تولیدی نیرو 1383/05 - 1384/12