عباس شعبانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس شعبانی

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش فرش فروشی 1386/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری تکنولوژی معماری
– کارشناسی – معدل: 14.11
ازاد سوادکوه 1383 - 1390