فاضله اکبریان کلمری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاضله اکبریان کلمری

محل سکونت: سمنان - سمنان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع ندارد
– کارشناسی – معدل: 14.18
جویبار 1391 - 1394