محاسبات بازنشسگی

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
محاسبات بازنشسگی

یکی از پرسنل ما دارای هفده سال سابقه بیمه است و"پنجاه ونه سال وشش ماه" سن دارد و قراردادش خاتمه یافته و نمی خواهیم قراردادش را تمدید کنیم ، اگه شش ماه باقیمانده تا شصت سال را بیمه پرداخت نکند آیا برایش از نظر بازنشستگی مشکلی پیش میاید ؟وضمنا موقع بازنشستگی چقدر حقوق خواهد گرفت؟

جهت بازنشستگی ایشان حتما باید ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند . صرفا به علت ۶۰ ساله شدن سن ایشان بازنشسته ( البته بازنشستگی عادی ) نخواهند شد .

البته با داشتن ۶۰ سال سن نیز امکام بازنشستگی هست ولی بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی(یعنی با پرداخت حداقل دستمزد ).