چطور باید عیدی و سنوات سال 96 را حساب و پرداخت نماید؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
چطور باید عیدی و سنوات سال 96 را حساب و پرداخت نماید؟

باتوجه به تمدید قرارداد های کارکنان ، طبیعتا عیدی سال ۹۶ بر مبنای دو پایه حقوق هریک از کارکنان ( بشرط اینکه از مبلغ :27,897,930 ریال ( برای یکسال سابقه کار ) فراتر نرود .همچنین سنوات ( مزایای پایان خدمت ) نیز برمبنای یکماه پایه حقوق( برای یکسال سابقه کار ) محاسبه میشود.

منظور از پایه حقوق ، آخرین حقوق ثابت پرداختی ( طبق تعریف ماده ۳۶ قانون کار ) میباشد .