آيا کارگراني که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاه ها کار مي‌کنند مي‌توانند از امتيازات و مزاياي مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
آيا کارگراني که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاه ها کار مي‌کنند مي‌توانند از امتيازات و مزاياي مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟

آيا کارگراني که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاه ها کار مي‌کنند مي‌توانند از امتيازات و مزاياي مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟

 

 

 

به لحاظ قانوني عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دايمي و ... است. لذا کليه کارگراني که در چارچوب قراداد کار با مدت موقت يا کار معين و يا غير موقت به کار مشغول هستند تحت حمايت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته مي‌شوند و از مزاياي مقرر در قانون بهره‌مند مي شوند.