آیا کارفرما حق دارد کارگر بدون قرارداد که بیمه است را اخراج کن

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
آیا کارفرما حق دارد کارگر بدون قرارداد که بیمه است را اخراج کن

آیا کارفرما حق دارد کارگر بدون قرارداد که بیمه است بنا به سلیقه خود اخراج کند ؟

 

درصورت عدم عقدقرارداداززمان شروع کاربه منزله قراردادشفایی بوده حق اخراج داردلیکن برای این ایام ازطریق اداره کارمطالبه حقوق و بیمه نمایید