آیا میتوان سابقه بیمه تامین اجتماعی سالهای قبل که واریز نشده را یک جا واریز کرد؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
آیا میتوان سابقه بیمه تامین اجتماعی سالهای قبل که واریز نشده را یک جا واریز کرد؟

آیا میتوان سابقه بیمه تامین اجتماعی سالهای قبل که واریز نشده را یک جا واریز کرد؟

 

 

 

تنها سوابق قبلی زیر را می توان خریداری کرد:

1 - کسری سابقه تا ده سال (جهت بازنشستگی با سن 60 سال آقایان و سن 55 سال خانم ها(

2- سابقه سربازی

مابقی خلا بیمه ای که به علت عدم اشتغال ایجاد شده قابل خریداری نمی باشد