مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

 

 

 

به استناد ماده «٨»  قانون بیمه بیکاری، مقرری در موارد ذیل قطع می شود:

١- اشتغال مجدد

٢- عدم شرکت در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی

٣-خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی

٤- احراز شرایط بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی

٥- اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی.