آیا می شود برای یک کارگر از چند کارفرما بیمه رد شود؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
آیا می شود برای یک کارگر از چند کارفرما بیمه رد شود؟

آیا می شود برای یک کارگر از چند کارفرما بیمه رد شود؟

 

 

 

بله ،در صورتی که کارگر برای دو یا چند کارفرما کار کند هریک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم کارگر را از مزد یا حقوق او کسر نمایند و به همراه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. این قانون برای کارگرانی که بزودی  بازنشسته خواهندشد خیلی خوب می باشد. زیرااز چند جا  براشون بیمه رد می شود ومستمری بازنشستگی آنها افزایش خوبی خواهد کرد.