ایین نامه انضباطی الزاما باید به تصویب اداره کار برسد یا فقط تدوین داخلی ایین نامه انضباطی در شرکت کافیه برای استفاده؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
ایین نامه انضباطی الزاما باید به تصویب اداره کار برسد یا فقط تدوین داخلی ایین نامه انضباطی در شرکت کافیه برای استفاده؟

ایین نامه انضباطی الزاما باید به تصویب اداره کار برسد یا فقط تدوین داخلی ایین نامه انضباطی در شرکت کافیه برای استفاده؟

آیین نامه انضباط کار الزاما ابتدا بایستی به تایید اداره کار محل رسیده باشد، همچنین در مرحله بعدی حتما باید اعضاء کمیته انضباطی هم طبق ضوابط انتخاب شده باشند .

ترکیب اعضاء کمیته انضباطی همانطورکه قبلا هم در کانال حل اختلاف درج شده مرکب از نماینده کارفرما، نماینده سرپرستان شاغل در کارگاه ، و نماینده قانونی کارگران( کارکنان ) است .

نماینده قانونی کارگران شاغل در کارگاه، باید طبق ضوابط مشخصی انتخاب شده باشند و اعتبار آنها به تایید اداره کار محل نیز رسیده باشد.

 

 

سازمان تامین اجتماعی در صورت بازنشستگي آقایان با ۶٠سال تمام و ٢٠سال بیمه پردازی ، میزان مستمری را بر چه اساسی محاسبه می کند؟

بر اساس ميانگين حقوق 2 سال آخر و يا بر اساس حداقل حقوق؟