شرایط مرخصی 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
شرایط مرخصی 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت

در کارگاهی ساعات کار کارگران به صورت ۲۴ساعت کار و ۴۸ساعت استراحت است، چنانچه درخواست مرخصی کارگر مصادف با روز کاری وی باشد وضعیت مرخصی نامبرده چگونه محاسبه و به چه صورت خواهد بود؟

 

چنانچه ساعت کاری کارگران به صورت ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت باشد و کارگر بخواهد از یک روز مرخصی استفاده نماید به میزان ۲۴ ساعت از مرخصی استحقاقی وی کسر می شود .لازم به توضیح است که مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران ۲۶ روز کاری (در صورت استفاده به طور متناوب)می باشد به عبارتی حاصلضرب ۲۶ در ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه برابر است با ساعت  استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه کارگر و چنانچه کارگری که به صورت ۲۴ ساعت کار ۴۸ ساعت استراحت فعالیت می نماید به میزان ۲۴ ساعت از ساعات مرخصی استحقاقی وی کسر خواهد شد.

▫️ضمنا کارگری که با ساعت کاری فوق الاشاره فعالیت داشته و قصد استفاده از یک روز مرخصی استحقاقی دارد, باید پس از ۵ روز در محل کارگاه حاضر گردد.

▫️به عنوان مثال کارگر روز دوشنبه که روز کاری وی می باشد در مرخصی استحقاقی است بنا براین شنبه و یک شنبه که در استراحت بسر می برد و دوشنبه که روز کاری وی است در مرخصی بسر می برد و سه شنبه و چهارشنبه نیز در استراحت خواهد بود و طبعا روز پنج شنبه اولین روز کاری وی پس از مرخصی است.