آیا کارگرانی که شغلشان در کمیته های استانی، سخت و زیان آور تشخیص داده شده است را می توان به اجبار بازنشسته کرد؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
آیا کارگرانی که شغلشان در کمیته های استانی، سخت و زیان آور تشخیص داده شده است را می توان به اجبار بازنشسته کرد؟

آیا کارگرانی که شغلشان در کمیته های استانی، سخت و زیان آور تشخیص داده شده است را می توان به اجبار بازنشسته کرد؟

 

 

 

خیر
کارگران بیمه شده ای که کار آنان توسط کمیته های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده می شود در صورت تمایل و واجد شرایط بودن می توانند درخواست بازنشستگی نمایند و در قانون کارهای سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن الزامی در زمینه بازنشستگی اجباری کارگران ملاحظ نمی شود.