مرخصی استعلاجی

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
مرخصی استعلاجی

شرایط استفاده از مرخصی استعلاجی مخصوص ایام بیماری ؟

 

 

 

این تعطیلی کاری مخصوص زمان های بیماری بوده و تا بهبودی کامل فرد به تشخیص و تایید پزشک می تواند ادامه داشته باشد . در مرخصی استعلاجی فرد بخشی از حقوق خود را دریافت کرده و البته اگر تعطیلی کاری استعلاجی ناشی از حوادث ناشی از کار باشد همه حقوق ماهانه خود را تازمان بهبودی بطور کامل دریافت می کند  و دوران این تعطیلی کاری جزو سابقه کار محسوب شده و کارفرما بیمه شخص را واریز می نماید .