چنانچه بیشتر از سی سال حق بیمه پرداخت شده باشد ( مثلا ۳۳سال ) پاداش سنوات بازنشستگی چگونه محاسبه میشود؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
چنانچه بیشتر از سی سال حق بیمه پرداخت شده باشد ( مثلا ۳۳سال ) پاداش سنوات بازنشستگی چگونه محاسبه میشود؟

پاسخ از استاد محمدی: در قانون کار و مقررات تبعی آن محدودیتی برای محاسبه پاداش سنوات خدمت وجود نداشته و چنانچه کارگری بیش از سی سال خدمت ( مثلا ۳۳ سال ) خدمت داشته باشد به میزان ۳۳ سال سنوات خدمت برای ایشان محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود

 

 

عیدی به کسانی که بیمه بیکاری میگیرن تعلق میگیره؟

۱- خیر ، بیمه شده بیکار به استثنای میزان مقرری تعریف شده در ماده ۷ قانون بیمه بیکاری از سایر مزایا نظیر عیدی و پاداش برخوردار نیست .

۲- بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور مدتی که بیمه شده بیکار از بیمه بیکاری استفاده میکند صرفا جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب میشود .