مرخصی ساعتی چیست و میزان ان چقدر است ؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
مرخصی ساعتی چیست و میزان ان چقدر است ؟

مرخصی ساعتی چیست و میزان ان چقدر است ؟

 

 

 

مرخصی ساعتی بخشی از تعطیلی کاری استحقاقی بوده و از میزان ان کسر میشود و فرد برای برخی کارهای روزانه از آن استفاده می کند و در کارگاهها و شرکت های مختلف متفاوت است در برخی شرکت ها دو ساعت و برخی دیگر تا ۵ ساعت و حتی ۶ ساعت در روز هم مجاز می باشد .