ایا مبلغ تعطیلی کاری به ورثه کارگر تعلق میگیرد ؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
ایا مبلغ تعطیلی کاری به ورثه کارگر تعلق میگیرد ؟

ایا مبلغ تعطیلی کاری به ورثه کارگر تعلق میگیرد ؟

 

 

 

در صورت فوت کارگر میران تعطیلی کاری باقیمانده وی بر حسب حقوق روزانه محاسبه و به ورثه ان پرداخت میشود و در صورت از کارافتادگی یا بازنشستگی یا تعطیلی کارگاه میزان تعطیلی کاری های باقیمانده محاسبه و به فرد پرداخت میشود.