تعطیلی کاری و مرخصی استحقاقی

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
تعطیلی کاری و مرخصی استحقاقی

تعطیلی کاری در قانون شامل چه مواردی میشود ؟ و مرخصی استحقاقی چه نوع تعطیلی کاری می باشد ؟

 

 

 

مرخصی استحقاقی روزهایی در ماه است که شاغل می تواند در محل کار حاضر نشده بدون آنکه از حقوق وی کسر شود . میزان این تعطیلی کاری دو روز و نیم در ماه و مجموعا ۲۶ روز در سال است . البته شخص می تواند ۹ روز از مجموع این ۲۶ روز را به صورت ذخیره نگه دارد و برای سال بعد استفاده نماید .

قانون استفاده از تعطیلی کاری استحقاقی در شرکت های خصوصی و دولتی به نظر کارفرما هم بستگی دارد گاهی فرد شاغل از تعطیلی کاری ها خود استفاده نکرده و پول آن را در انتهای سال یا هر شش ماه از کارفرما میگیرد و یا اینکه برخی کارفرمایان پرسنل را مجبور به استفاده از تعطیلی کاری ها کرده و در صورت عدم استفاده به جز ۹ روز آن بقیه تعطیلی کاری ها از بین رفته و اصطلاحا میسوزد .