یکی از کارکنان شرکت ما دارای 10 سال سابقه بیمه در صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز هست ؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
یکی از کارکنان شرکت ما دارای 10 سال سابقه بیمه در صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز هست ؟

یکی از کارکنان شرکت ما دارای 10 سال سابقه بیمه در صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز هست .

نامبرده به استخدام بانک ما در آمده ( بانک ما بیمه بانک تامین اجتماعی می باشد) و درخواست دارد همان بیمه آینده ساز ادامه پیدا کند لطفا راهنمایی نمایید ایا از نظر سازمان تامین اجتماعی و یا در دوران بازنشستگی و ... مشکلی برای سازمان ایجاد می گردد یا نه؟

شما باید با توجه به درخواست ایشان ،کسور بازنشستگی را برابر مقررات صندوق آینده ساز به صندوق مزبور بپردازید. البته صندوق آینده ساز فاقد تعهد در مانی است و شما عهده دار درمان می شوید.نامبرده طبق مقررات صندوق بازنشسته می شوند و از نظر تامین اجتماعی مشکلی برای شما و ایشان ایجاد نخواهد شد.