استفاده از مرخصی ایام بارداری ؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
استفاده از مرخصی ایام بارداری ؟

اگر کسی بخواد از مرخصی ایام بارداری استفاده کنه و غرامت ایام بارداری دریافت کنه و بیشترین دریافتی رو داشته باشه، بهتره که از اول فروردین از این مرخصی شروع به استفاده کنه یا از اواسط فروردین یا از اواسط اسفند؟

متوسط دستمزد 90 روز آخر کاری مبنای پرداختی است. متاسفانه افزایش سالانه مشمول این افراد نمی شود.