آیا زوجه غیردائمی ( عقد موقت ) میتواند پس از فوت شوهر میتواند بابت حقوق و مطالبات شکایت( دادخواست) طرح نماید؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
آیا زوجه غیردائمی ( عقد موقت ) میتواند پس از فوت شوهر میتواند بابت حقوق و مطالبات شکایت( دادخواست) طرح نماید؟

آیا زوجه غیردائمی ( عقد موقت ) میتواند پس از فوت شوهر نزد هیاتهای حل اختلاف کار بابت حقوق و مطالبات شکایت( دادخواست) طرح نماید؟

۱- ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر منوط به دائمی بودن ازدواج زوجین شده است.

۲- لازم است بدانید که برخلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، زن حق ارث و نفقه ندارد و فقط حق مهریه دارد یعنی بدون تعیین مهریه، نکاح موقت باطل است .