اشتغال در مرکز توانبخشی معلولان

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
اشتغال در مرکز توانبخشی معلولان

من در مرکز توانبخشی معلولان... شاغل هستم. هفته گذشته که برای رسیدگی به پرونده ام به اداره کار... رفته بودم وکیل مرکز توانبخشی ... با استناد به قانون حمایت از معلولان ، گفت که مراکز توانبخشی معلولان مشمول قانون کار نیستند. هیات هم با قبول این ادعا ، به پرونده ام رسیدگی نکردند .

آیا کار درستی کرده اند؟ ما مشمول قانون کار نیستیم؟

آنچه در بند "د" از ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان به آن اشاره شده و از شمول قانون کار خارج شده است "کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان" است و نه کار در مراکز توانبخشی معلولان .بنابراین شاغلین در مراکز توانبخشی معلولان و کسانی که به توانمندسازی معلولان اشتغال دارند ، و یا در رابطه با نگهداری معلولان شاغل هستند، درحالت کلی مشمول قانون کار هستند.