امضای پرداخت عیدی و سنوات

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
امضای پرداخت عیدی و سنوات

کارفرمای ما یه برگه نوشته که عیدی سالیانه و سنوات را پرداخت کرده ، و به ما میگه  امضاء کنید،  آیا ازنظر شما این کار درسته؟ البته ماهیچ کدام از اینا رو نگرفتیم .

 آیا ازنظر شما امضا کنیم؟

حقوق ماهیانه ، بن ، مسکن ، کمک عائله مندی( درصورت استحقاق ) و مرخصی استحقاقی،  همچنین عیدی و سنوات از حقوق قانونی کارگران مشمول قانون کار است .

در برخی از کارگاهها،  در بدو استخدام ( یا بعدا ) با کارگر توافق شرعی و شفاهی میشود که حقوق پرداختی ماهیانه ، مشتمل بر همه این حقوق ( بن و مسکن و عیدی و ... ) است .

قانونا این توافق برای کارفرما قابل اثبات نیست و بدیهیست که اگر کارگر مدعی باشد میتواند آنها را دریافت نماید . بدیهی است که اگر چنین توافقی با شما نشده قانونا و شرعا کارفرما این حقوق را به شما بدهکار است و شما مختار هستید که از امضاء خلاف واقع خودداری کنید.