استخدام یزد

تعداد 8 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارشناس فروش

شرکت تکتا آفرین فناوران ایساتیس
یزد - یزد
استخدام تمام وقت

شرکت تکتا آفرین فناوران ایساتیس از یک نفر کارشناس فروش با شرایط ذیل دعوت به همکا ...

استخدام گچکار ساده


یزد - یزد
استخدام تمام وقت

از تعدادی گچکار ساده دعوت به همکاری می نماییم.شماره تماس:09135126091  ...

استخدام پرستار


یزد - یزد
استخدام تمام وقت

خانه بازی کودک از یک نفر پرستار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:پرستار-مدرک ...

استخدام کمک آشپز


یزد - یزد
استخدام تمام وقت

از یک نفر کمک آشپز دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:محدوده خیابان کاشانی یزد ...

استخدام کارگر ساده


یزد - یزد
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارگر ساده دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:محدوده خیابان کاشانی یزد ...

استخدام کارپرداز

بانک داربست فلزی
یزد - یزد
استخدام تمام وقت

بانک داربست فلزی از یک نفر کار پرداز دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام کارمند اداری

بانک داربست فلزی
یزد - یزد
استخدام تمام وقت

بانک داربست فلزی از دو نفر نیروی دفتری دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام انباردار

بانک داربست فلزی
یزد - یزد
استخدام تمام وقت

بانک داربست فلزی از یک نفر انبار دار دعوت به همکاری می نماید. ...