استخدام کنترل کیفیت

تعداد 3 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارشناس کنترل کیفیت

شرکت صنایع هفت الماس
قزوین - قزوین
استخدام تمام وقت

شرکت صنایع هفت الماس از یک نفر کارشناس کنترل کیفیت با شرایط ذیل دعوت به همکاری م ...

استخدام کنترل کیفیت

شرکت پویا گستر
خراسان رضوی - مشهد
استخدام تمام وقت

شرکت پویا گستر از سه نفر مهندسی کنترل کیفیت با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید ...

استخدام کارشناس کنترل کیفیت


البرز - کرج
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر تولیدی از یک نفر کارشناس کنترل کیفیت با شرایط ذیل دعوت به همکاری م ...درباره ما بنویسید: