استخدام کنترل کیفیت

تعداد 1 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام بازرس کنترل کیفیت


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر تولید کننده قطعات خودرویی از تعدادی بازرس کنترل کیفیت دعوت به همکا ...