استخدام کارگر ماهر

تعداد 87 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام تراشکار


آذربایجان شرقی - تبریز
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر تولید قطعات صنعتی از دو نفر تراشکار ماهر با شرایط ذیل دعوت به همکا ...

استخدام کارگر ماهر


اصفهان - اصفهان
استخدام

از تعدادی استادکار ماهر mdf کار دعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:0913325409 ...

استخدام کارگر ماهر


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

از یک نفر تخته کار ماهر دعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:36090004 ساعت تما ...

استخدام کارگر ماهر


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

از افراد با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -کارگر پیستوله کار -نقاش ات ...

استخدام کارگر ماهر


اصفهان - اصفهان
استخدام

یک میوه فروشی از تعدادی کارگر ماهر دعوت به همکاری می نماید. شماره تماس:09015456 ...

استخدام کارگر ماهر


یزد - یزد
استخدام

از تعدادی گچکار نیمه ماهردعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:09135126091 ...

استخدام کارگر ماهر


اصفهان - اصفهان
استخدام

از یک نفر کارگر ماهر جوان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: کارگر ماهر -ج ...

استخدام برقکار


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر برقکار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: برقکار -جهت کار در الک ...

استخدام کارگر ماهر


البرز - کرج
استخدام

از افراد با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -تراشکار -آرگون کار شماره ...

استخدام نجار


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر نجار ماهر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: نجار -جهت تولید سرو ...

استخدام کارگر ماهر


تهران - تهران
استخدام

از تعدادی کارگرماهر برقکار دعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:09194447854 آ ...

استخدام نجار


اصفهان - اصفهان
استخدام

از یک نفر نجار دعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:09132247969 ...

استخدام نجار


البرز - کرج
استخدام

از یک نفر نجار ماهر دعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:09126091894 ...

استخدام کارگر ماهر


قم - قم
استخدام

از یک نفر کارگر صافکار ماهردعوت به همکاری می نماییم. آدرس:محدوده بلوار دانش ش ...

استخدام کارگر ماهر


تهران - تهران
استخدام

یک لوستر سازی از یک نفر کارگر ماهر دعوت به همکاری می نماید. شماره تماس:09123790 ...درباره ما بنویسید: