استخدام کارمند فروش

تعداد 101 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارمند فروش

شرکت افراگستر اقلیم پارس(سهامی خاص)
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت افرا گستر اقلیم پارس (سهامی خاص) جهت تکمیل کادر فروش از واجدین شرایط ذیل دع ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-حداکثر30سال سن-جهت همکا ...

کارمندفروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت مهندسی معماری بخش کابینت از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری ...

جذب کارمند تلفنی

آتیه سازان زندگی ایرانیان
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

بیمه سامان در راستای فرهنگ سازی بیمه عمر و تشکیل سرمایه از یک نفر کارمند تلفنی د ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارمند فروش-حداقل2سا ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارمند فروش-حداقل 2س ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارمند فروش-مدرک تحص ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارمند فروش-حداقل2سا ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت بازرگانی از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:کارم ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از3نفرکارمندفروش در قسمت اداری شرکت دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:جنب مترو صاد ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش جهت پیگیری مشتریان و بازاریابی دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت بازرگانی از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -آشن ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت پشتیبانی سایت ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش جهت کار در نمایندگی مدیران خودرو دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت نمایشگاه کابی ...