استخدام کارمند فروش

تعداد 108 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارمند فروش

شرکت افراگستر اقلیم پارس(سهامی خاص)
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت افرا گستر اقلیم پارس (سهامی خاص) جهت تکمیل کادر فروش از واجدین شرایط ذیل دع ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-حداکثر30سال سن-جهت همکا ...

کارمندفروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت مهندسی معماری بخش کابینت از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری ...

جذب کارمند تلفنی

آتیه سازان زندگی ایرانیان
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

بیمه سامان در راستای فرهنگ سازی بیمه عمر و تشکیل سرمایه از یک نفر کارمند تلفنی د ...

استخدام کارمند فروش

بهین ایده مانا
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود چند کارمند فروش خانم , آشنا به برنامه ...

کارمند فروش

بهین ایده مانا
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود کارمند فروش آق ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارمند فروش-حداقل2سا ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارمند فروش-حداقل 2س ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارمند فروش-مدرک تحص ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارمند فروش-حداقل2سا ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت بازرگانی از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:کارم ...

استخدام کارمندفروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمندفروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -3روزدرهفته -ساعت ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی کارمند فروش دعوت به همکاری می نماییم: -محدوده شرق تهران ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -آشنا به بازاریابی ...

استخدام کارمند فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -با روابط عمومی با ...