استخدام کارمند آژانس هواپیمایی

تعداد 58 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند فروش تورخارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارمند فروش ...

استخدام کارمند فروش تور خارجی

الیکا گشت
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

الیکا گشت از یک نفر کارمند فروش تور خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی

آژانس ارس
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

آژانس ارس از یک نفر کارمند فروش بلیط داخلی با سابقه ی کار مرتبط دعوت به همکاری م ...

استخدام کانتر تورخارجی

آژانس مسافرتی سام تراول
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

آژانس مسافرتی سام تراول از یک نفر کانتر تورخارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند آژانس هواپیمایی دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک آژانس هواپیمایی معتبر از یک نفر کارمند فروش تور داخلی و خارجی با سابقه ی کار ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی

کاروان هوایی 2000
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

کاروان هوایی 2000 از یک نفر کانتر تیکت خارجی مسلط به آمادئوس و گابریل دعوت به هم ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک آژانس هواپیمایی از یک نفر کارمند حرفه ای با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند تور داخلی و خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -حقوق ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند تور داخلی و خارجی دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام کارمند تور خارجی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند تور خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -سابقه ی کار ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند کانتر صدور بلیط خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: - ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک آژانس ‏مسافرتی از یک نفر کارمند فروش جوان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام کارمند تور خارجی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارمند تور خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -حقوق ثابت،پو ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی

ماه سیر
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

ماه سیر از یک نفر کارمند فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -جهت تور و ...