استخدام کارشناس بازرگانی

تعداد 46 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارشناس بازرگانی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

 از یک نفر کارشناس فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-حداقل2سال سا ...

استخدام کارشناس بازرگانی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس بازرگانی خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-آشنا به ...

استخدام کارشناس بازرگانی و فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر و فعال در زمینه پزشکی،جهت تکمیل پرسنل تخصصی خود در دفتر سعادت آباد ...

مدیر بازرگانی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر بازرگانی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:مدیر بازرگانی-35سا ...

مدیر بازرگانی

بهین ایده مانا
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت بازرگانی معتبر جهت امور بازرگانی خود به یک مدیر بازرگانی ترجیحا خانم , آ ...

استخدام کارشناس بازرگانی


تهران - تهران
استخدام پاره وقت

شرکت فعال در زمینه بازرگانی وصادرات از یک نفر کارشناس بازرگانی با شرایط ذیل دعوت ...

استخدام کارشناس بازرگانی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت بازرگانی معتبر از یک نفر کارشناس بازرگانی خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری ...

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس بازرگانی خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط ب ...

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس بازرگانی خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط ب ...

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس بازرگانی خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط ب ...

استخدام کارشناس بازرگانی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس بازرگانی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به زبان ...

استخدام کارشناس بازرگانی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس بازرگانی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به مکا ...

استخدام کارشناس بازرگانی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس بازرگانی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به زبان ...

استخدام کارشناس بازرگانی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس بازرگانی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به اینت ...

استخدام کارشناس بازرگانی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس بازرگانی خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -آشنا ب ...