استخدام پزشک متخصص

تعداد 68 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام پزشک متخصص داخلی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

مطبی از یک نفر پزشک متخصص داخلی دعوت به همکاری می نماید: آدرس:منطقه میدان خراسا ...

استخدام پزشک متخصص زنان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر پزشک متخصص زنان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -هفته ای 1 یا ...

استخدام پزشک متخصص داخلی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

درمانگاهی از یک نفر پزشک متخصص داخلی دعوت به همکاری می نماید. آدرس:حسن آباد کهر ...

استخدام پزشک متخصص ارتوپدی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر پزشک متخصص ارتوپد با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -شرایط توافق ...

استخدام پزشک متخصص گوارش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر پزشک متخصص گوارش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -شرایط توافقی ...

استخدام پزشک متخصص مغزو اعصاب


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر پزشک متخصص مغزو اعصاب با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -شرایط ت ...

استخدام پزشک متخصص قلب


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر پزشک متخصص قلب با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -شرایط توافقی ...

استخدام پزشک متخصص رادیولوژی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

بیمارستان سوم شعبان از یک نفر پزشک متخصص رادیولوژی با شرایط ذیل دعوت به همکاری م ...

استخدام پزشک متخصص پوست و مو


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر پزشک متخصص پوست و مو دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:نیروی هوایی ...

استخدام پزشک متخصص داخلی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

مطبی از یک نفر پزشک متخصص داخلی دعوت به همکاری می نماید. آدرس:منطقه میدان خراس ...

استخدام پزشک متخصص اطفال


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

مطبی از یک نفر پزشک متخصص اطفال دعوت به همکاری می نماید. آدرس:منطقه میدان خراس ...

استخدام پزشک متخصص زنان و زایمان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

درمانگاه شبانه روزی 17ساله درسا و مجتمع پزشکی رضوان از یک نفر پزشک متخصص زنان وز ...

استخدام پزشک متخصص ENT


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

درمانگاه شبانه روزی 17ساله درسا و مجتمع پزشکی رضوان از یک نفر پزشک متخصص ENT دعو ...

استخدام پزشک متخصص قلب و عروق


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

درمانگاه شبانه روزی 17ساله درسا و مجتمع پزشکی رضوان از یک نفر پزشک متخصص قلب و ع ...

استخدام پزشک متخصص پوست و مو


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

درمانگاه نادری از یک نفر پزشک متخصص پوست و زیبایی دعوت به همکاری می نماید. ...