استخدام وکیل

تعداد 24 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر وکیل مجرب جهت انجام امور شرکتی دعوت به همکاری می نماییم. لطفا رزومه ع ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک موسسه حقوقی از تعدادی وکیل دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر وکیل با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به ثبت شرکت ها ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک موسسه حقوقی از تعدادی وکیل با حقوق ثابت دعوت به همکاری می نماید. تماس تایک ه ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر وکیل با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت پیگیری امور حقوقی - ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از وکلای پایه یک دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی وکیل پایه یک دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک موسسه حقوقی از یک نفر وکیل دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر وکیل پایه 2 دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:جنب داد سرای یافت آباد ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک موسسه حقوقی از تعدادی وکیل مجرب و کارآزموده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر وکیل پایه یک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت همکاری در دف ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر وکیل با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت موسسه‎حقوقی ‎-حقوق‎ ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت بازرگانی معتبر از یک نفر وکیل با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -جه ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک دفترحقوقی از یک نفر وکیل دعوت به همکاری می نماید. آدرس:محدوده شرق تهران ...

استخدام وکیل


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی وکیل با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به ثبت شرکتها ...