استخدام نیروی خدماتی

تعداد 68 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام نیروی خدماتی

آقای فرش
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

مجموعه آقای فرش جهت تکمیل کادر شعبه جدید واقع در شرق تهران از افراد واجد شرایط ذ ...

استخدام آبدارچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر آبدارچی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:آبدارچی-حداقل3سال سابقه ...

استخدام سرایدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر سرایدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:سرایدار-داشتن فرزند،بدون ...

استخدام نظافتچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک سالن زیبایی از یک نف نظافتچی دعوت به همکاری می نماید:شماره تماس:09123478913-2 ...

استخدام نظافتچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی نظافتچی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:نظافتچی-جهت شرکت نظافتی- ...

استخدام سرایدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر سرایدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -حقوق 600 / 1،بیمه تام ...

استخدام سرایدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر سرایدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مجرد -ضامن معتبر ...

استخدام نیروی خدماتی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک باشگاه ورزشی از یک نفر نیروی خدماتی با ضامن معتبر دعوت به همکاری می نماید. آ ...

شرکت معتبر آموزشی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت معتبر آموزشی از یک نفر نیروی خدماتی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام نیروی خدماتی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر نیروی خدماتی جهت کلینیک دندانپزشکی دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:پاس ...

استخدام نظافتچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر نظافتچی دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام نیروی خدماتی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر نیروی خدماتی ترجیحاً با موتور دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام نظافتچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر نظافتچی سن 22 تا 35 سال دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:محدوده ملاصدر ...

استخدام نظافتچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک آرایشگاه بانوان از یک نفر نظافتچی دعوت به همکاری می نماید. آدرس:محدوده آرژان ...

استخدام نیروی خدماتی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر خدمتکار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -روابط عمومی بالا -ج ...