استخدام مهندس کامپیوتر

تعداد 58 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مهندس کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام پاره وقت

یک شرکت معتبر و فعال در زمینه پزشکی،جهت تکمیل پرسنل تخصصی خود از یک نفر مهندس کا ...

استخدام نیروی متخصص در حوزه تست نرم افزار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس،جهت گسترش خدمات خود در حوزه تست و ارزیابی کیفی ...

استخدام کارشناسIT


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس IT با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-ساکن تهران-حداکثر25 ...

استخدام تکنسین شبکه


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تکنسین شبکه با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به MCSE - ...

استخدام کارشناس کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی کارشناس کامپیوتر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -ترجیحاً آشنا ...

استخدام مهندس کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک موسسه علمی پژوهشی از یک نفر مهندس کامپیوتر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نما ...

استخدام کارشناسIT


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر پیمانکاری ساختمانی از یک نفر کارشناس IT با شرایط ذیل دعوت به همکار ...

استخدام کارشناسIT


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناسIT با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به امور نرم اف ...

استخدام کارشناس فنی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس فنی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -تسلط به مفاهیم اب ...

استخدام مهندس کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبرداروسازی از یک نفر مهندس IT دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام مهندس کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت رتبه یک نرم افزاری از یک نفر مهندس کامپیوتر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می ...

استخدام کارشناس سایت


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس سایت با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به سئو و مح ...

استخدام مهندس نرم افزار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس نرم افزار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به #C و ...

استخدام کارشناس نرم افزار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس نرم افزار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت نصب واس ...

استخدام کارشناس Helpdesk


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس هلپ دسک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -آشنا با مفاهی ...