استخدام مهندس نساجی

تعداد 1 فرصت شغلی فعال یافت شد.

مهندس نساج


قم - قم
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس نساجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:مهندس نساجی-گرایش تک ...