استخدام مهندس مکانیک

تعداد 69 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مهندس مکانیک

شرکت هیدروپارس
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-تهیه نقشه های پروژ ...

استخدام مهندس مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-مدرک تحصیلی کارشنا ...

استخدام کارشناس/سرپرست مکانیک

شرکت پتروشیمی
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت تولیدی در حوزه پتروشیمی از تعدادی همکار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می ن ...

استخدام مهندس مکانیک

مدار گستر
کرمان - سیرجان
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-آشنایی و تسلط کامل ...

استخدام کارشناس فروش سیستمهای تهویه مطبوع


قزوین - قزوین
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارشناس فروش-مدرک ت ...

استخدام مهندس مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از کلیه مهندسین محترم با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-حداقل 3 سال سابقه ی ...

استخدام مهندس مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت تولیدقطعات خودرو از یک نفر مهندس مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام مهندس مکانیک


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

یک شرکت تولیدی از یک نفرمهندس مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:مهندس ...

استخدام مهندس مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:مهندس مکانیک-حداقل ...

استخدام مهندس مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:مهندس مکانیک-جهت تا ...

استخدام مهندس مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبردر زمینه تولید قطعات خودرو  از یک نفر مهندس مکانیک با شرایط ذی ...

استخدام مهندس مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت صنعتی معتبر از یک نفر مهندس مکانیک دعوت به همکاری می نماید. محل کارشهرک ...

استخدام مهندس مکانیک سیالات


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس مکانیک سیالات دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام مهندس مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر در زمینه تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی از یک نفر مهندس مکانیک با شر ...

استخدام مهندس مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -آشنا به امور تعم ...