در صورتی که به دنبال فرصت شغلی می باشید لازم است رزومه خود را در قسمت رزومه‌ساز آنلاین در زمان کوتاهی ایجاد نمایید همچنین با استفاده از خدمات کاریابی آنلاین دهوندکه به شکلی نوین و سیستمی طراحی شده است در کوتاه ترین زمان قرار مصاحبه دریافت نمایید.
در صورتی که کارفرما می باشید به صفحه درج آگهی استخدام و یا جست و جوی رزومه مراجعه نمایید

استخدام مهندس صنایع

تعداد 31 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام سرپرست شیفت

فرازر ایران
تهران - رباط کریم
استخدام تمام وقت

از یک نفر نیرو به عنوان سرپرست شیفت یک کارگاه تولیدی با شرایط ذیل دعوت به همکاری ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفرمهندس صنایع آشنا به فرآیند تولید قطعات خودرو دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت مهندسی از یک نفرمهندس صنایع دعوت به همکاری می نماید. ثبت آگهی استخدامی ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

ازیک نفرمهندس صنایع مسلط به مدیریت پروژه با نرم افزار دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

ازیک نفرمهندس صنایع جهت کنترل کیفیت محصولات پلیمری دعوت به همکاری می نماییم. ثب ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک مهندس صنایع ترجیحا آشنا به صنعت پوشاک دعوت به همکاری می نماییم. ثبت آگهی ...

استخدام مهندس صنایع


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

ازیک نفر مهندس صنایع دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت مهندسی از یک نفرمهندس صنایع با آشنایی کامل به نرم افزارMSP دعوت به همکار ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفرمهندس صنایع مسلط به مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی دعوت به همکاری می ن ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس صنایع جهت برنامه ریزی کنترل موجودی دعوت به همکاری می نماییم. ثب ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفرمهندس صنایع مسلط به کنترل پروژه دعوت به همکاری می نماییم. ثبت آگهی است ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفرمهندس صنایع در صنایع شوینده بهداشتی دعوت به همکاری می نماییم. ثبت آگه ...

یک کارخانه تولیدی سنگ


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک کارخانه تولیدی سنگ از یک نفرمهندس صنایع دعوت به همکاری می نماید. ثبت آگهی اس ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفرمهندس صنایع دعوت به همکاری می نماییم. ثبت آگهی استخدامی با امکان کاریا ...

استخدام مهندس صنایع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفرمهندس صنایع مسلط به office زبان انگلیسی،اینترنت و کاردفتری دعوت به همکا ...