استخدام مهندس شیمی

تعداد 6 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارشناس مهندسی فرایند

شرکت پتروشیمی
اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر  کارشناس مهندسی فرایند با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-تسل ...

استخدام مهندس شیمی


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

یک شرکت تولیدی از یک نفر مهندس شیمی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:مهندس ش ...

استخدام مهندس شیمی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

صنعت چرم از یک نفر مهندس شیمی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:مهندس شیمی-حد ...

استخدام مهندس شیمی محیط زیست


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی مهندس شیمی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -رشته تحصیلی آب و ف ...

استخدام مهندس شیمی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مهندس شیمی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -آشنابه رنگ آمیزی س ...

استخدام مهندس شیمی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت واردکننده موادشیمیایی از یک نفر مهندس شیمی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می ن ...