استخدام مشهد

تعداد 143 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام فروشنده


خراسان رضوی - مشهد
استخدام تمام وقت

شرکت کشت و صنعت تکدانه از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:فر ...

استخدام سرپرست فروش

شرکت کشت و صنعت تکدانه
خراسان رضوی - مشهد
استخدام تمام وقت

شرکت کشت و صنعت تکدانه از یک نفر سرپرست فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام حسابدار


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

از یک نفر همکار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت حسابداری -سابقه ی ...

استخدام راننده

تاکسی شبروز
خراسان رضوی - مشهد
استخدام

تاکسی شبروز از تعدادی راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: راننده -درآ ...

استخدام راننده


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

از تعدادی راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: راننده -داشتن ماشین ...

استخدام مشاور


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

از یک نفر مشاور حرفه ای و نیمه حرفه ای دعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:09 ...

استخدام تراشکار


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

از یک نفر تراشکار ماهر و نیمه ماهر دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام بازاریاب


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

پخش صابری از تعدادی بازاریاب با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: بازاریاب - ...

استخدام چرخکار


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

از تعدادی چرخکار پیراهن دوز با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: چرخکار -کار ...

استخدام منشی


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: منشی -جهت پذیرش هتل ...

استخدام حسابدار


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماییم: حسابدار -جهت یک آژانس ...

استخدام پزشک عمومی


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

یک مطب پوست و مو از یک نفر پزشک عمومی دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام خیاط

خیاطی متظری
خراسان رضوی - مشهد
استخدام

خیاطی متظری از یک نفر خیاط با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: خیاط -جهت خیا ...

استخدام سیم کش


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

ازیک نفر سیم کش نیمه ماهر خودرو دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام حسابدار


خراسان رضوی - مشهد
استخدام

از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: حسابدار -مسلط به نرم ...درباره ما بنویسید: