استخدام مسئول فنی

تعداد 1 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام سرپرست واحد فنیTechnical Supervisor


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر سرپرست واحد فنیTechnical Supervisor با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نما ...