استخدام مسئول فنی

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام سرپرست واحد فنیTechnical Supervisor


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر سرپرست واحد فنیTechnical Supervisor با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نما ...

استخدام مدیر فنی


خراسان رضوی - مشهد
استخدام تمام وقت

یک آژانس هواپیمایی از یک نفر مدیر فنی بند ب با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید ...