استخدام مدیر

تعداد 16 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مدیر


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مدیر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مدیر -جهت مجتمع مسکونی د ...

استخدام مدیر صادرات


البرز - کرج
استخدام

یک شرکت معتبر بازرگانی غذایی از یک نفر مدیر صادرات صنایع غذایی با شرایط ذیل دعوت ...

استخدام مدیر رستوران


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مدیر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مدیر -جهت رستوران -سابق ...

استخدام مدیر ساختمان

مجتمع مسکونی آسمان
تهران - تهران
استخدام

مجتمع مسکونی آسمان 60 واحدی از یک نفر مدیرساختمان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می ...

استخدام مدیر


تهران - تهران
استخدام

از یک همکار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت مدیریت باشگاه بدنسازی،و ...

استخدام مدیر


تهران - تهران
استخدام

یک آموزشگاه‎ رانندگی از یک نفر مدیر دعوت به همکاری می نماید. شماره تماس:0912327 ...

استخدام مدیر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:مدیر-حداقل5سال سابقه ی کار ...

استخدام مدیر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر برنامه ریزی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:مدیر-مدرک تحصیل ...

استخدام مدیر


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مدی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مدیر -روابط عمومی بالا ...

استخدام مدیر اجرایی


تهران - تهران
استخدام

انتشارات معتبر از یک نفرمدیراجرایی دعوت به همکاری می نماید. شماره تماس:09903366 ...

استخدام مدیر


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مدیر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مدیر -جهت مدیریت تالار پ ...

استخدام مدیر


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مدیر کارخانه با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مدیر -سابقه ی کا ...

استخدام مدیر فنی


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مدیر فنی بند ب دعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:22381442 آدرس:س ...

استخدام مدیر بازرگانی


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مدیر بازرگانی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مدیر بازرگانی - ...

استخدام مدیر بازاریابی و فروش


اصفهان - اصفهان
استخدام

یک کارخانه معتبر موادغذایی و پروتئینی از یک نفر مدیر بازاریابی و فروش با شرایط ذ ...درباره ما بنویسید: