استخدام مدیر کنترل کیفیت

تعداد 1 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مدیر کنترل کیفیت

شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان
خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام تمام وقت

 شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از یک ن ...درباره ما بنویسید: