استخدام مدیر پروژه

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مدیر پروژه دستگاه نظارت


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر مهندسین مشاور جهت یکی از پروژه های ساختمانی خود از یک نفر مدیر پرو ...

استخدام مدیر پروژه


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر پروژه با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به استقرار اس ...